مدالان  modalan 0

بهترین راه سفارش کالا چگونه است؟ قبل از سفارش هرکالا ابتدا با شماره کارشناسی که در ابتدای سایت قرار گرفته تماس حاصل نمایید.در غیر این صورت می توانید 

از طریق ایمیل ابتدا سفارش خود را بررسی نمایید.

نحوه محاسبه هزینه بار کالاهایی که در آنها ارسال رایگان ذکر شده است چگونه است؟پس از پرداخت هزینه مبلغ هزینه حمل به حساب شما بازگشت خواهد داشت.